નિરંજન ભગતને શ્રદ્ધાંજલિ; શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તથા અન્ય: તા.૫-૨-૧૮

February 8, 2018

નિરંજન ભગતને શ્રદ્ધાંજલિ; શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તથા અન્ય: તા.૫-૨-૧૮

00:0000:00

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ - ભાગ 2 (2)

January 9, 2018

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ - ભાગ 2 (2)

શાંતિભાઈ આચાર્ય
ગૌતમભાઈ પટેલ
મધુસૂદન બક્ષી
ચિમનભાઈ ત્રિવેદી
રાવળ સાહેબ
રમણભાઈ સોની

00:0000:00

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ - ભાગ 2, (1)

January 9, 2018

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ -  ભાગ 2, (1)

જયંત પાઠક
દલસુખભાઈ માળવણિયા
ર્ડા. મહેતા
રમણીકભાઈ શાહ
જયંતભાઈ ગાડીત
શાંતિભાઈ આચાર્ય

00:0000:00

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ 1 - ભાગ 2

January 9, 2018

તા. 10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ 1 - ભાગ 2 

વિદ્યુતભાઈ જોશી
દિનેશભાઈ શુક્લ
પ્રિયકાન્ત પરીખ
વિનોદભાઈ અધ્વર્યુ
રતિભાઈ શાહ
મફતભાઈ ઓઝા

00:0000:00

તા.10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ, 1 - ભાગ 1

January 9, 2018

તા.10-2-91. ગુજરાત સંશોધન પરિષદ, 1 - ભાગ 1

વિદ્યુતભાઈ જોશી
દિનેશભાઈ શુક્લ
પ્રિયકાન્ત પરીખ
વિનોદભાઈ અધ્વર્યુ
રતિભાઈ શાહ
મફતભાઈ ઓઝા

00:0000:00

તા.8-1-87. ભાનુશંકર ઓધવજી વ્યાસની ત્રીસ રચનાઓ – સ્વમુખે

January 9, 2018

તા.8-1-87. ભાનુશંકર ઓધવજી વ્યાસની ત્રીસ રચનાઓ – સ્વમુખે:
ચિત્ત શક્તિ સમયની વાટે સ્થિતિ સત્ય શરત અધૂરપ ઇન્દિવર હજી આ સીમા ચરાચરમ્ પ્રતીક્ષા વૈતરણીને કાંઠે પદચિહ્ન સેલ્યુલોઊડનો ઝળહળાટ રટણા દેવવંદિતા ઓટની ભરતી દર્શન ગોરી યોગ દૂર લવઈ જાઓ

00:0000:00